6745463963385856 MYBY Shopping Mall 日本製美津濃SHOE DRYER 截:5月10日 到:6月中 夏天落雨🌧️整到對鞋又濕又臭一陣味~仲要對鞋好耐都唔乾💦~ 尼對日本製美津濃SHOE DRYER,只要放入鞋入面,✔️就可以吸濕除臭,方便快捷~ 使用後,只需在陽光下曬乾後☀️,吸濕功能得以恢復,可以再重複使用。 原料名: B型矽膠 外部:使用Bioguard CGx(抗菌/除臭劑/吸濕)網片 產地:🇯🇵日本🇯 Product #: myby-日本製美津濃SHOE DRYER 截:5月10日 到:6月中 2022-05-09 Regular price: $HKD$98.0 Available from: MYBY Shopping MallIn stock