MYBY Shopping Mall 日本制Pilot - Frixion 可擦木顏色筆12色 (包本地平郵,順豐到付,門市自取) 小朋友功課成日要填顏色,一填錯左,一係擦到張紙的爛,一係就擦得唔乾淨,搞到唔知變左咩色. 咁尼隻Pilot - Frixion 可擦木顏色筆就幫到咁多位小朋友. 1.)只要用顏色筆頂部的橡膠輕輕一擦,筆跡消就會失得無影無蹤 2.)用果陣係唔會產生任何碎屑,乾淨得尼又不會破壞小朋友功課 3.)輕輕鬆鬆就營可以有顏色的深 Product #: myby-日本制Pilot - Frixion 可擦木顏色筆12色 (包本地平郵,順豐到付,門市自取) Regular price: $HKD $73.5 Available from: MYBY Shopping Mall In stock