MYBY Shopping Mall 共田芭蕉扇F10 & F 95B(順豐到付) 天氣又開始熱,夏天必備~共田芭蕉扇,我地又為大家準備好 F95B手提版 ~ 粉紅色,黑色,藍色 $35.00(順豐到付/門市自取) F10~夾BB車版 ~ 白色,黑色$45.00(順豐到付/門市自取) 先買先享受,買定拿拿林用,唔洗熱到一身汗. Product #: myby-共田芭蕉扇F10 & F 95B(順豐到付) Regular price: $HKD$35.0 Available from: MYBY Shopping MallIn stock
mybyMYBY Shopping Mall